SLOPE STRAWBERRY ICE CREAM Einweg POD System Nic Salt 2.0 ml / 20 mg