SLOPE STRAWBERRY DONUT Einweg POD System Nic Salt 2.0 ml / 20 mg