Glimp Go! Einweg POD System Nic Salt 2.0 ml / 17 mg LUSH ICE